Bli medlem

Medlemsskap og fordeler

Hvem skal være medlem?

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Haltdalen Idrettslag skal være medlemmer av idrettslaget. På disse sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Haltdalen Idrettslag og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.

For å bli medlem, kontakt kasserer eller kontakt Haltdalen Sparebank og si at du vil bli medlem. En kan også betale direkte inn på konto 4355051150 - merk innbetalingen med navn, adresse og formål. Du kan også bruke Vipps - Haltdalen Idrettslag - merk innbetalingen din


Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Haltdalen IL sin logo på trøya må du være registrert medlem.  I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.  Les mer om dette under medlemskap og forsikring.  Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere.

Medlemskontingnet og aktivitetssavgift

Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift i Haltdalen IL

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball, håndball, ski og allidrett og tar inn en aktivitetssavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere

Tillitsvalgte og medlemskontingent
Alle som er tillitsvalgte representanter for Haltdalen IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Haltdalen IL  og er derfor Haltdalen IL's representanter i slike sammenhenger.  Kun medlemmer av Haltdalen IL har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker

Innmelding og utmelding

Medlemskontingneten til Haltdalen IL, faktureres ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Haltdalen IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i Haltdalen IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatter på priser på en mengde varer og utstyr som tilbys avvåre samarbeidspartere. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr. 

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemsskap i Haltdalen IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil idrettslaget motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen tilgode.

 

HALTDALEN IDRETTSLAG HAR INNKJØPSAVTALE MED INTERSPORT - RØROS, DETTE GIR MEDLEMMENE:

  • 25% rabatt på innkjøp av alle varer, unntatt våpen og ammunisjon

 

For å bli medlem kontakt kasserer Grethe Lund 98 89 33 66 eller send mail til haltdalenil@hotmail.com, med navn, adresse, fødselsnr og mailadresse.