Styremedlemmer

Styret i Haltdalen Idrettslag består av følgende personer. 

  • Lars Inge Maurbakk, leder
  • Margrethe Aunøien, nestleder og sekretær
  • Hans Grøt, kasserer 

Lederoversikt i undergruppene: 

  • Sunniva A. Bakås, leder i turngruppa
  • Kjell O. Oftedal, leder ski og skiskyttergruppa
  • Cristoffer Håbjørg, leder for forballgruppa
  • Andre V. Kooten, leder for trim
  • Ivar Volden, leder for bygdabladet "blinken"