Styremedlemmer

Styret i Haltdalen Idrettslag består av følgende personer. 

  • Andre Moen, leder: 45267269 - epost: andre@servicetech.no
  • Margrethe Aunøien, sekretær: 91739791 - epost: maggis1974@hotmail.com
  • Grethe Lund, kasserer: 98893366 - epost grethelund90@outlook.com

For booking av klubbhuset ring: 99326607 ( Marianne) 

 

Lederoversikt i undergruppene: 

  • Sunniva A. Bakås, leder i turngruppa
  • Kjell O. Oftedal, leder ski og skiskyttergruppa
  • Cristoffer Håbjørg, leder for forballgruppa
  • Andre V. Kooten, leder for trim
  • Ivar Volden, leder for bygdabladet "blinken"